1. belopp

  belopp [-låp´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-lopp-et
  Svensk ordbok
 2. nominellt belopp

  nominellt belopp, en akties andel i aktiekapitalet.
 3. ränta

  ränta, avkastning på kapital eller, sett från låntagarens synpunkt, priset på kredit.

 4. dipol

  dipol, (elektrisk dipol), två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.
 5. avkastning

  avkastning, utdelning, överskott, förräntning, vinst eller intäkter minus kostnader, uttryckt i kronor eller i procent av t.ex. det ursprungliga värdet.
 6. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.

 7. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, en lag i hydrostatiken som säger att en kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en uppåtriktad kraft vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.
 8. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 9. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 10. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.