1. belysa

  bely´sa verb belyste belyst, pres. belyser ORDLED: be-lys-er SUBST.: belysande, belysning
  Svensk ordbok
 2. forntid

  forntid, (sedan länge) förfluten tid; i svensk historia och arkeologi tiden från människans invandring till kristendomens införande på 1000-talet alternativt införandet av skriftkultur.
 3. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 4. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 5. korallrev

  korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer.

 6. Hubbleteleskopet

  Hubbleteleskopet (efter Edwin P. Hubble), Hubble Space Telescope, HST, astronomiskt spegelteleskop i omloppsbana kring jorden, utvecklat av NASA och ESA.

 7. belysande

  bely´sande adj., ingen böjning ORDLED: be-lys-ande
  Svensk ordbok
 8. solcell

  solcell, fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el.

 9. skugga

  skugga uppstår bakom ett föremål som belyses av en ljuskälla.
 10. liknelse

  liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk.