1. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 2. beteende

  beteende, i psykologin en term med delvis annan innebörd än i vardagsspråket.
 3. beteendeekologi

  beteendeekologi, forskningsinriktning vilken analyserar djurens beteenden som anpassningar till de svårigheter som möter dessa i deras omvärld.
 4. bete

  bete, speciellt lång och ofta spetsig tand hos vissa däggdjur, vilken är synlig även när munnen är stängd.
 5. beteendeterapi

  beteendeterapi, BT, en form av psykologisk behandling.
 6. beteende

  beteende, inom zoologin summan av ett djurs alla rörelser och signaler, både synliga och osynliga.

 7. beteendevetenskap

  beteendevetenskap, samlingsterm för de samhällsvetenskaper där individens eller gruppens beteende är ett väsentligt studieobjekt.
 8. beteckning

  beteckning, vanligtvis internationellt överenskommen förkortning eller symbol för storheter och måttenheter.
 9. betestryck

  betestryck, den grad av inverkan betesdjuren har på den mark där de betar, vilket bestäms av hur mycket vegetation det finns och hur många djur som betar.
 10. Betelgeuse

  Betelgeuse, Betelgeuze, α Orionis, mestadels natthimlens tionde ljusaste stjärna, belägen i stjärnbilden Orion, där den är anmärkningsvärd genom sitt rödaktiga ljus.