1. bidrag

  bidrag, understöd (vanligen i pengar), särskilt från samhället.

 2. bidragsbrott

  bidragsbrott, brottsrubricering enligt bidragsbrottslagen (2007: 612).

 3. bidragskalkyl

  bidragskalkyl, inom företagsekonomin ofta använd metod när man ska beräkna lönsamheten för olika alternativ eller olika delar av ett företag.
 4. bidrag

  bi`drag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi--drag-et
  Svensk ordbok
 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 8. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 9. finanspolitik

  finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin, till exempel att sänka eller höja skatter och bidrag.

 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.