1. bifoga

  bi`foga verb ~de ~t ORDLED: bi--fog-ar SUBST.: bifogande
  Svensk ordbok
 2. Wassily Kandinsky

  Kandinsky, Wassily, egentligen Vasilij Kandinskij, född 4 december 1866, död 13 december 1944, rysk målare, grafiker och konstteoretiker, verksam i Ryssland/Sovjetunionen, Tyskland och Frankrike.
 3. bilaga

  bilaga, bifogad fil, engelska attachment, attached file, i datorsammanhang en fil som bifogas ett e-postmeddelande.
 4. epagomen

  epagomen, skottdag, tilläggsdag i en kalender, med uppgift att fylla ut året.
 5. nedladdning

  nedladdning, hämtning, kopiering av data från en dator eller server till den dator man använder (klient).

 6. meritförteckning

  meritförteckning, sammanställning av uppgifter om utbildning, anställningar och föreningsuppdrag som lämnas tillsammans med en ansökan om arbete, stipendium e.d. Meritförteckningen skall vara undertecknad, och om betygskopior inte bifogas skall den även vara bevittnad.
 7. Abu Abd Allah Muhammad al- Idrisi

  Idrisi, Abu Abd Allah Muhammad al-, Abū ˙Abd Allāh Muḥammad al-Idrīsī, 1100–66, arabisk geograf och kartograf.
 8. egyptisk litteratur

  egyptisk litteratur från den faraoniska tiden är omfattande och rik men endast fragmentariskt bevarad, främst på papyrusdokument.
 9. kedjebrev

  kedjebrev, snöbollsbrev, brev med uppmaning till mottagaren – ofta under någon form av hotelse eller förespegling – att skicka kopior av brevet vidare till ett angivet antal nya personer, vilka i sin tur anmodas göra detsamma.
 10. jägarexamen

  jägarexamen, sedan 1985 obligatoriskt kompetensprov för jägare.