1. bilist

  bilis´t subst. ~en ~er ORDLED: bil-ist-en
  Svensk ordbok
 2. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 3. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 4. Gröna Bilister

  Gröna Bilister, ideell förening, grundad 1994, med syfte att verka för en bilism på miljöns villkor.
 5. hybridbil

  hybridbil, i allmänt språkbruk liktydigt med elhybridbil, det vill säga en bil försedd med såväl förbränningsmotor som en eller flera elektriska motorer.

 6. Millaubron

  Millaubron, Millauviadukten, en av världens högsta vägbroar, belägen i södra Frankrike.
 7. Lærdalstunneln

  Lærdalstunneln, Norge, världens längsta vägtunnel (24,5 km), med byggstart 1995 och invigning 27 november 2000.
 8. drive-in-

  drive-in-, som kan utnyttjas av bilister utan att de behöver gå ur bilen: drive-in-bio, drive-in-restaurang etc.
 9. Södra länken

  Södra länken, Stockholm, trafikled som förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster, 6 km lång.
 10. rygg

  rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.