1. biograf

  biograf, lokal för visning av film.
 2. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.
 3. biograf

  biogra´f subst. ~en ~er ORDLED: bio-graf-en
  Svensk ordbok
 4. biograforgel

  biograforgel, teaterorgel, en typ av orkesterorgel som kom i bruk på 1890-talet, använd framför allt för musik på biografer under stumfilmsepoken.
 5. Biografägareförbundet

  Biografägareförbundet, se Sveriges Biografägareförbund.
 6. Biografbladet

  Biografbladet, filmtidskrift, grundad 1920 av Knut Jeurling som organ för svenska film- och biograffacket.
 7. Biografbyrån

  Biografbyrån, 1911–2010 statlig myndighet för censur av bio- och videofilmer, se Statens biografbyrå.
 8. Thomas A. Edison

  Thomas Alva Edison var en självlärd amerikansk uppfinnare som levde från 1847 till 1931.
 9. Eiffeltornet

  Eiffeltornet, järntorn i fackverkskonstruktion på Champ-de-Mars i Paris, konstruerat av Gustave Eiffel och hans medhjälpare Maurice Koechlin och Stéphen Sauvestre, uppfört 1887–89 till Parisutställningen sistnämnda år.
 10. Statens biografbyrå

  Statens biografbyrå var från 1911 till 2010 en statlig myndighet som granskade och bedömde all film som skulle visas för allmänheten.