1. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 2. blandning

  blan`dning subst. ~en ~ar ORDLED: bland-ning-en
  Svensk ordbok
 3. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 4. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 5. stärkelse

  stärkelse, (C 6H 10O 5) n, polysackarid uppbyggd av en blandning av grenade och ogrenade kedjor av upp till flera tusen enheter glukos; jämte cellulosa det kolhydrat som förekommer i störst mängd i naturen.
 6. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 7. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.
 8. olja

  olja, benämning på tre i kemiskt hänseende olika grupper av (flytande) ämnen: feta oljor, eteriska oljor och mineralolja.

 9. blandningsförhållande

  blandningsförhållande, inom meteorologin förhållandet mellan vattenångans densitet och den torra luftens densitet i en luftmängd.
 10. blandningshöjd

  blandningshöjd, se blandningsskikt.