1. blidka

  blid`ka verb ~de ~t ORDLED: blid-kar SUBST.: blidkande
  Svensk ordbok
 2. appeasement

  appeasement, benämning på den eftergiftspolitik som västmakterna Frankrike och Storbritannien förde gentemot Hitlertyskland 1936–39.
 3. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 4. Kerberos

  Kerberos, i grekisk mytologi ett hundmonster, avkomma av Tyfon och Echidna.
 5. folkmedicin

  folkmedicin, gängse benämning på de erfarenheter av sjukdomar och deras botande som legat utanför den etablerade, vetenskapliga ”skolmedicinens” ram.

 6. cirkumpolära religioner

  cirkumpolära religioner återfinns hos de cirkumpolära folken, som i hög grad har både religion och annan kultur gemensamma.
 7. exorcism

  exorcism, utdrivande eller besvärjelse av onda andar som anses ha orsakat sjukdom eller olycka (jämför besatthet).

 8. Orfeus och Eurydike

  Orfeus och Eurydike var ett kärlekspar i den grekiska mytologin.
 9. Helge å

  Helge å , Helgeå, Helgeån, 190 km lång å som avvattnar en del av småländska höglandet och nordöstra Skåne (totalt 4 775 km 2).
 10. anfäderskult

  anfäderskult, gemensam benämning på olika kulturers sätt att symboliskt eller ”religiöst” uttrycka samhörigheten med förfäderna eller med särskilt betydelsefulla anor.