1. blockad

  blockad, spärr, avspärrning, avstängning; folkrättsenlig strategi för sjökrigföring, då krigförande makt med stridskrafter spärrar av sjötrafiken till en fiendes kust eller hamnar.
 2. blockad

  blockad, spärr, avspärrning, avstängning; stridsåtgärd på arbetsmarknaden innebärande att den angripne avstängs från ekonomiska förbindelser.
 3. blockad

  blockad, spärr, avspärrning, avstängning; tidsbegränsat upphävande av smärtkänsligheten i en kroppsdel utan att medvetandet samtidigt påverkas, s.k. regional bedövning (regional anestesi).
 4. blockad

  blocka´d subst. ~en ~er ORDLED: block-ad-en
  Svensk ordbok
 5. block

  block, del av en mekanisk lyft- eller draganordning bestående av ett blockhus i vilket trissor är lagrade.
 6. blockadzon

  blockadzon, havsområde inom vilket omfattande restriktioner tillämpas för handelssjöfarten.
 7. block

  block, eller politiskt block, är en grupp partier eller politiker som tycker ungefär likadant i vissa frågor.
 8. block

  block, i datorteknik en sekvens av bitar eller bytes som används för lagring av en datamängd eller överföring av data i ett meddelande.
 9. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.

 10. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.