1. blomma

  blomma kallar vi växter med färgglada kronor som vi odlar i rabatter och köper i blomsteraffärer.
 2. EU-blomman

  EU-blomman är en symbol för EU-ländernas gemensamma miljömärkning som EU instiftade 1992.

 3. blomman för dagen

  blomman för dagen, Ipomoea tricolor, art i familjen vindeväxter.
 4. blomma

  1blomm`a subst. ~n blommor ORDLED: blomm-an
  Svensk ordbok
 5. blomma

  2blomm`a verb ~de ~t ORDLED: blomm-ar SUBST.: blommande, blomning
  Svensk ordbok
 6. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 7. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 8. längtans blå blomma

  längtans blå blomma, annat namn på växtarten praktbrowallia, ibland också på andra browallior.
 9. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 10. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.