1. borgen

  borgen, kaution, ett åtagande som innebär att en eller flera personer, borgensmän, övertar ansvaret att betala en skuld som kredittagaren, gäldenären, inte kan infria.
 2. borgen

  borgen, en summa pengar som ställs som säkerhet för att en anhållen eller häktad person som försätts på fri fot ska infinna sig till rättegång.

 3. borgenär

  borgenär, fordringsägare, den som har en fordran mot någon annan, gäldenären.
 4. borgensman

  borgensman, person som går i borgen för annan person vid t.ex. borgenslån.
 5. borgare

  borgare, ursprungligen invånare i en stad, senare person tillhörig en särskild klass i samhället.

 6. borgenslån

  borgenslån, kredit mot säkerhet i form av någon annans personliga betalningsansvar (borgen).
 7. enkel borgen

  enkel borgen, borgen som medför betalningsskyldighet för borgensmannen bara om fordringsägaren (borgenären) visat att gäldenären saknar förmåga att betala skulden eller håller sig undan, om annat inte har avtalats.
 8. borg

  borg, en vanligen bebodd befästningsanläggning från äldre tid.
 9. borgen

  borgen [bår´jen] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: borg-en
  Svensk ordbok
 10. riksdagen

  riksdagen är Sveriges folkrepresentation, det vill säga de som företräder det svenska folket.