1. broschyr

  broschyr är en trycksak av mindre omfattning.
 2. broschyr

  broschy´r subst. ~en ~er ORDLED: brosch-yr-en
  Svensk ordbok
 3. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 4. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 5. boktryckarkonst

  boktryckarkonst innebär att göra böcker, broschyrer, flygblad, tidningar och liknande.
 6. Jim Jones

  Jones, James (Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.

 7. Olympe de Gouges

  Olympe de Gouges var en fransk författare som levde under andra delen av 1700-talet.
 8. chartiströrelsen

  chartiströrelsen , chartismen, tidig arbetarrörelse i Storbritannien.
 9. intern marknadsföring

  intern marknadsföring, marknadsföring som riktas inåt ett företag, till personalen.
 10. nymalthusianism

  nymalthusianism, befolkningspolitisk rörelse med ursprung i The Malthusian League, ett sällskap bildat i London 1877 med efterföljare i Nederländerna och Tyskland följande årtionde.