1. butelj

  butel´j subst. ~en ~er ORDLED: but-elj-en
  Svensk ordbok
 2. buteljfiske

  buteljfiske, form av gäddfiske, med fritt drivande revar, upplindade runt halsen på en delvis vattenfylld butelj.
 3. buteljerat vatten

  buteljerat vatten, se mineralvatten.
 4. buteljera

  butelje´ra verb ~de ~t ORDLED: but-elj-er-ar SUBST.: buteljerande, buteljering
  Svensk ordbok
 5. buteljlack

  butel`jlack subst. ~et ORDLED: but-elj--lack-et
  Svensk ordbok
 6. buteljglas

  butel`jglas subst. ~et ORDLED: but-elj--glas-et
  Svensk ordbok
 7. buteljgrön

  butel`jgrön adj. ~t ORDLED: but-elj--grön
  Svensk ordbok
 8. buteljborste

  butel`jborste subst. ~n buteljborstar ORDLED: but-elj--borst-en
  Svensk ordbok
 9. buteljbotten

  butel`jbotten subst. buteljbottnen el. ~, buteljbottnar ORDLED: but-elj--bottn-en
  Svensk ordbok
 10. champagne

  champagne, mousserande vin från vinregionen Champagne i nordöstra Frankrike.