1. Delaware

  Delaware, förkortat DE, delstat i USA.

 2. delaminering

  delaminering, teknisk separation av ett (plast)laminat i de olika lager som laminatet består av.
 3. dela

  de`la verb ~de ~t ORDLED: del-ar SUBST.: delande, delning
  Svensk ordbok
 4. delawarer

  delawarer, grupp algonkintalande folk, som ursprungligen levde som majsodlare kring floden Delaware i nordöstra USA.

 5. delat ansvar

  delat ansvar, då flera gäldenärer har en gemensam skuld men varje enskild gäldenär bara ansvarar för sin del av skulden.
 6. De la Gardie

  De la Gardie, släkt härstammande från köpmannen Jacques Scoperier (död 1565) i staden Caunes nära Carcassonne, södra Frankrike.

 7. de Laval-turbin

  de Laval-turbin, ångturbin av liktryckstyp, ursprungligen konstruerad av Gustaf de Laval på 1880-talet.
 8. De La Soul

  De La Soul, amerikansk rapgrupp, bildad 1987.

 9. Eugène Delacroix

  Delacroix, Eugène, född 26 april 1798, död 13 augusti 1863, fransk konstnär, det romantiska måleriets främste företrädare och en av de viktigaste utgångspunkterna för det sena 1800-talets orientering mot en ren färgkonst.
 10. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.