1. dementera

  demente´ra verb ~de ~t ORDLED: de-ment-er-ar SUBST.: dementerande, dementering; dementi
  Svensk ordbok
 2. jättepanda

  jättepanda, bambubjörn, panda, Ailuropoda melanoleuca [-le uka], art som numera förs till familjen björnar (tidigare placerad i familjen halvbjörnar).
 3. Instagram

  Instagram, amerikanskt företag, grundat 2010, som tillhandahåller en mobilapplikation för delning av fotografier och filmer inom sociala nätverk.

 4. moralpanik

  moralpanik, moralisk panik, benämning på överdrivna och stereotypa reaktioner på nya kulturfenomen som anses hota samhällets värderingar eller intressen.

 5. Geijeraffären

  Geijeraffären, politisk händelsekedja där dåvarande justitieminister Lennart Geijer i en hemlig promemoria nämndes som en potentiell säkerhetsrisk då han misstänktes köpa sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till Polens underrättelsetjänst.

 6. Robert Pinget

  Pinget, Robert, 1919–97, fransk författare av schweizisk härkomst.
 7. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.

 8. förneka

  förneka [-nä´- el. -ne´-] verb ~de ~t ORDLED: för-nek-ar SUBST.: förnekande; förnekelse
  Svensk ordbok
 9. vederlägga

  ve`derlägga verb vederlade vederlagt, pres. vederlägger ORDLED: veder--lägg-er SUBST.: vederläggande, vederläggning
  Svensk ordbok
 10. avfärda

  a`vfärda verb ~de ~t ORDLED: av--färd-ar SUBST.: avfärdande
  Svensk ordbok