1. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 2. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 3. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 4. digital publicering

  digital publicering, elektronisk publicering, e-publicering, process som omfattar skapande, utgivning eller publicering av text, bild och ljud i digital form.

 5. diglossi

  diglossi, användning av två klart åtskilda språkvarianter eller två olika språk i olika situationer.
 6. digitalpengar

  digitalpengar, digitala pengar, betalmedel för elektronisk betalning.

 7. digital

  digital, om storhet: uttryckt med diskret representation, dvs. en sådan där data representeras med siffror i ett talsystem.
 8. digital modulering

  digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar digitala data.

 9. digitalt utanförskap

  digitalt utanförskap, benämning på den situation personer som saknar  tillgång till internet befinner sig i. 

 10. digraf

  digraf, sekvens av två bokstäver (grafem) som svarar mot ett enda språkljud (fonem), t.ex. lj i ljus.