1. dikt

  dikt, litterär term som vanligen avser språkkonst i bunden form, med mer eller mindre regelbundna metriska mönster och ofta rim av olika slag, vad som också kallas poesi.
 2. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 3. diktator

  diktator, politisk ledare som stödd på speciella maktmedel härskar utan inskränkningar och utan att lämna något inflytande till folket.
 4. strofisk dikt

  strofisk dikt, en dikt uppbyggd av strofer. Motsatsen är stikisk vers.
 5. Dagens dikt

  Dagens dikt, ett av de äldsta, ännu löpande programmen i svensk radio, lanserat 1937 av Pontus Bohman, som också i flera decennier svarade för urvalet ur svensk eller till svenska översatt lyrik.
 6. diktion

  diktion, sätt att uttala och frasera, särskilt med hänsyn till tydligheten.
 7. proletariatets diktatur

  proletariatets diktatur, beteckning som härrör från den franske revolutionären Blanqui.
 8. Diktynna

  Diktynna, även kallad Britomartis, kretensisk naturgudinna, förknippad med berget Dikte på Kreta.
 9. diktator

  diktator, innehavaren av ett utomordentligt statsämbete i den romerska republiken.
 10. Diktatorn

  Diktatorn, originaltitel The Great Dictator, amerikansk film i regi av Charles Chaplin (premiär 1940).