1. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 2. natt och dimma

  natt och dimma, benämning på en av Hitlers hemliga order, se Nacht und Nebel.
 3. dimma

  dimm`a subst. ~n dimmor ORDLED: dimm-an
  Svensk ordbok
 4. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 5. nebulosa

  nebulosa, moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.
 6. väder

  väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur och rörelse, t.ex. vind.
 7. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.

 8. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.
 9. uttåget ur Egypten

  uttåget ur Egypten, berättelsen i Andra Moseboken, Exodus, om hur israeliterna efter 430 års slaveri i Egypten och sedan Israels Gud plågat landet med en rad naturkatastrofer, sjukdom och död får lov av farao att lämna Egypten.
 10. Millaubron

  Millaubron, Millauviadukten, en av världens högsta vägbroar, belägen i södra Frankrike.