1. direkt demokrati

  direkt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i enskilda sakfrågor.
 2. direkt skatt

  direkt skatt, skatt som är tänkt att bäras av den som formellt påförs den av skattemyndigheten.
 3. direktoriet

  direktoriet, franska le Directoire, benämning dels på de fem direktorer som utövade den verkställande makten i Frankrike 1795–99 (enligt direktorialförfattningen), dels på denna period i fransk historia.
 4. direkt objekt

  direkt objekt, grammatisk term.
 5. direktiv

  direktiv, EU-direktiv, inom EU-rätten rättsakt som innehåller bindande bestämmelser som riktar sig till EU:s medlemsländer.
 6. direkt reduktion

  direkt reduktion, inom järnmetallurgin dels avlägsnande av syre från järnoxid med kol, dvs.
 7. direkt affär

  direkt affär, direkttecknad affär, den del av ett försäkringsbolags rörelse som utgörs av direkttecknade försäkringar.
 8. direkt

  direkt (av latin directus ’riktad rakt fram’, av dirigo ’rikta’), omedelbar, utan omväg.
 9. direktorialförfattningen

  direktorialförfattningen, författning i Frankrike 1795–99, utformad i reaktion mot de radikala demokratiska tendenserna under den jakobinska republiken.
 10. direktreklam

  direktreklam, DR, reklam i form av riktade meddelanden som sänds till konsumenter eller företag via t.ex. brev, broschyrer, kataloger eller e-post.