1. tonfisk

  tonfisk, blåfenad tonfisk, Thunnus thynnus, art i familjen makrillfiskar.
 2. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 3. djupfrysning

  djupfrysning, metod att bevara hållbarheten hos livsmedel genom att frysa ner dem mycket snabbt och därefter lagra dem vid låga temperaturer.

 4. stående våg

  stående våg är en vågrörelse där vågtopparna i vågen står stilla på samma ställe.
 5. tonalit

  tonalit, grå, magmatisk bergart bildad på stort djup i jordskorpan och som huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt biotit och amfiboler.
 6. tonfiskar

  tonfiskar, tuna, Thunnus, släkte makrillfiskar med sju arter i fria vatten från nära ytan till mer än 500 m djup i varma och tempererade hav.
 7. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 8. Tony Hillerman

  Hillerman, Anthony (Tony), 1925–2008, amerikansk tidningsman och författare.

 9. Tony Samuelsson

  Samuelsson, Tony, född 2 februari 1961, författare.
 10. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.