1. dubblett

  dubblett´ subst. ~en ~er ORDLED: dubbl-ett-en
  Svensk ordbok
 2. Moseböckerna

  Moseböckerna, Pentateuken (’femrullen’), även kallade Mose lag, fem böcker i Gamla Testamentet, av traditionen tillskrivna Mose.
 3. Nag Hammadi

  Nag Hammadi, Naj˙ Ḥammādi, antikens Chenoboskion, stad i mellersta Egypten, 225 km nordväst om Assuan.

 4. landsmålsalfabetet

  landsmålsalfabetet, det fonetiska alfabet som skapats för att återge de svenska (såväl de rikssvenska som de östsvenska) dialekternas språkljud.
 5. Svalbard Global Seed Vault

  Svalbard Global Seed Vault, SGSV, Svalbard globale frøhvelv, Globala fröbanken på Svalbard, anläggning för säker förvaring av dubbletter av frösamlingar som finns hos genbanker.

 6. litterärkritik

  litterärkritik, exegetisk metod som går ut på att analysera fram de källskrifter som vissa bibliska böcker kan vara uppbyggda av, jämför källsöndring.
 7. al-Bukhari

  al-Bukhari ( Abū ˙Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā˙īl al-Bukhārī), 810–870, den främste av de sex stora sunnitiska traditionssamlarna, född i Buchara.
 8. duplett

  duplett´ subst. ~en ~er ORDLED: dupl-ett-en
  Svensk ordbok
 9. studentbostad

  studentbostad, hyresbostad för studenter vid universitet och högskolor.
 10. ädelstenar

  ädelstenar, sådana stenar (mineral, bergarter, korall, bärnsten eller pärlor) som efter viss behandling (klyvning, slipning eller polering) är tillräckligt attraktiva och varaktiga för att användas som personliga prydnader.