1. efternamn

  efternamn, den del av en persons officiella namn som står efter ett eller flera förnamn och eventuella mellannamn.
 2. efternamn

  ef`ternamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: efter--namn-et
  Svensk ordbok
 3. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).

 4. immaterialrätt

  immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.
 5. Grigorij Rasputin

  Rasputin, Grigorij, 1869–1916, rysk mystiker och tsarfavorit.
 6. Richard Wagner

  Wagner, Richard, född 22 maj 1813, död 13 februari 1883, tysk tonsättare, dirigent och författare.
 7. känneteckensrätt

  känneteckensrätt, sammanfattande benämning på den del av immaterialrätten som avser ensamrätt till olika slag av kännetecken.
 8. etnisk diskriminering

  etnisk diskriminering, negativ särbehandling beroende på tillhörighet till etnisk grupp.
 9. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 10. mack

  mack, bensinmack, benämning på bensinstation, efter företagsnamnet MACK (av initialerna i delägarnas efternamn: Mathiasson, Andersson, Collin och Key).