1. ehuru

  ehu`ru konj. ORDLED: e-huru
  Svensk ordbok
 2. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk kommendör och upptäcktsresande.

 3. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 4. Cicero

  Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

 5. värdenihilism

  värdenihilism, den allmänt vedertagna benämningen (ehuru ursprungligen myntad av motståndare) för den uppsaliensiske filosofen Axel Hägerströms värdeteori.
 6. bildanalys

  bildanalys, metodiskt studium som används för att karakterisera och tolka bilder.
 7. enskifte

  enskifte, benämning på det skiftessystem för jord som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 8. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 9. Dreyfusaffären

  Dreyfusaffären, fransk rättsskandal som pågick under tolv år (1894–1906) och delade landet i två oförsonliga läger, för och emot Alfred Dreyfus.
 10. bioluminiscens

  bioluminiscens, bioluminescens, utsändning av synligt ljus från levande varelser.