1. examinera

  examine´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-am-in-er-ar SUBST.: examinerande, examinering; examination
  Svensk ordbok
 2. barnmorska

  barnmorska, legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning inom reproduktiv och perinatal omvårdnad om 90 högskolepoäng som ger legitimation som barnmorska.

 3. forstmästare

  forstmästare, examenstitel för en kortare högre skoglig utbildning (ca 2 år) vid Skogsinstitutet och dess efterföljare Skogshögskolan, som 1894–1938 ägde rum parallellt med utbildningen till jägmästare (ca 4 år).
 4. Karolinska Institutet

  Karolinska Institutet, egentligen Karolinska medico-kirurgiska institutet, KI, Solna, Sveriges största medicinska och odontologiska universitet.
 5. Ludwig Göransson

  Göransson, Ludwig, född 1 september 1984, tonsättare och musiker, främst verksam inom film- och TV-branschen i USA, ibland under artistnamnet Ludovin.

 6. Försvarshögskolan

  Försvarshögskolan, FHS, Stockholm, högskola som utbildar civila och militära ledare för hantering av kriser och säkerhetsproblem samt bedriver forskning.

 7. Ron Perlman

  Perlman, Ronald (Ron), född 1950, amerikansk skådespelare. 

 8. fältkaraktär

  fältkaraktär, lätt urskiljbar egenskap hos växter och djur av betydelse för igenkännandet.
 9. Svenska Bergsmannaföreningen

  Svenska Bergsmannaföreningen, SBF , intresseorganisation, grundad i början av 1940-talet, huvudsakligen för bergsingenjörer examinerade vid Tekniska högskolan i Stockholm eller Luleå tekniska universitet.
 10. Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund

  Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund, SVR, Stockholm, yrkesideellt riksförbund för civilingenjörer examinerade vid utbildningslinjer för väg- och vattenbyggnad samt samhällsbyggnad vid svenska tekniska högskolor.