1. farao

  farao var ett ord för kungen i Egypten under forntiden.
 2. farao

  farao, faro, ett hasardspel med spelkort.

 3. faraoideologi.

  faraoideologi. Under mitten av 2000-talet f.Kr. utvecklades i Egypten mönstret för det kungadöme som formellt skulle fortleva in i den romerska kejsartiden.
 4. faraoråtta

  faraoråtta, egyptisk mungo, ichneumon, Herpestes ichneumon [-ne u-], art i rovdjursfamiljen manguster.
 5. farao

  farao [fa`- el. fa´-] subst., best. f. ~ el. ~n, ~ner [-o´ner] ORDLED: fara-on
  Svensk ordbok
 6. faraohund

  faraohund, brittisk hundras inom FCI-grupp 5 (före 1998 inom grupp 10, vinthundar).
 7. faraomyra

  faraomyra, Monomorium pharaonis, art i insektsfamiljen myror.

 8. jul

  jul, den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse (fornsvenska Kristi födslodagher eller Herrens födslodagher, på latin in nativitate Domini eller dies natalis).
 9. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 10. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.