1. fartyg

  fartyg är en farkost som färdas på vatten.
 2. OBO-fartyg

  OBO-fartyg, OBO, kombinationsfartyg avsett att ta omväxlande olja, lätta torra bulklaster och tunga bulk­laster, främst malm (engelska ore).

 3. Q-fartyg

  Q-fartyg, engelska Q-ship, handelsfartyg med dold bestyckning ( ubåtsfälla).
 4. fartygsregister

  fartygsregister, register upprättat av Sjöfartsregistret vid Sjöfartsverket över svenska skepp, skepp under byggnad samt båtar för yrkestrafik.
 5. fartyg

  fa`rtyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: far--tyg-et
  Svensk ordbok
 6. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 7. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 8. shelterdäckat fartyg

  shelterdäckat fartyg (av engelska shelter ’skydd’), äldre typ av fartyg som ovanför huvuddäcket hade ett shelterdäck, vars huvudsakliga och ursprungliga syfte var att väderskydda lasten.
 9. LPG-fartyg

  LPG-fartyg (se LPG), tankfartyg särskilt utformat för transport av petroleumbaserade gaser, vanligen butan eller propan, utvunna ur naturgas eller genom raffinering av råolja.
 10. nukleärt fartyg

  nukleärt fartyg, N/S , kärnenergidrivet fartyg, fartyg vars huvudmaskineri får sin energi från en kärnreaktor.