1. fastighet

  fastighet, ett bestämt markområde som enligt jordabalkens regler utgör fast egendom.
 2. fastighetsskatt

  fastighetsskatt, statlig skatt som utgår på innehav av främst vissa kommersiella fastigheter och tomtmark.

 3. fastighetsbildning

  fastighetsbildning, åtgärd genom vilken man kan ändra eller bilda nya fastigheter.
 4. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.

 5. fastighetsindelning

  fastighetsindelning, landets indelning i fastigheter.
 6. fastighetspant

  fastighetspant, beteckning för förhållandet att en fastighet är lämnad som säkerhet för ett lån genom pantbrev.
 7. fastighetsrätt

  fastighetsrätt,del av juridiken som omfattar rättsreglerna om fast egendom.
 8. Fastighetsägarna

  Fastighetsägarna, till 2002 Sveriges Fastighetsägareförbund, riksorganisation för landets regionala fastighetsägarföreningar, grundad 1914.

 9. fastighet

  fas`tighet subst. ~en ~er ORDLED: fast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 10. fastighetsreglering

  fastighetsreglering används vid ombildning av fastigheter.