1. fikusar

  fikusar, Ficus, släkte mullbärsväxter med ca 1 000 arter träd, buskar, lianer och marktäckande växter, hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter över hela jorden.
 2. fikus

  fi´kus subst. ~en ~ar ORDLED: fik-us-en
  Svensk ordbok
 3. rot

  rot, den ena av växtkroppens två huvuddelar hos ormbunkssporofyten och hos fanerogamerna (fröväxterna); den andra är skottet, som består av stam och blad.
 4. Ficus

  Ficus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet fikusar, dit även fikon förs.
 5. styltrot

  styltrot, typ av stödjande luftrot vars uppgift är att bära upp stammen hos många storväxta träd, framför allt i tropiska områden.
 6. pantropisk

  pantropisk, utbredd över stora tropiska och ofta subtropiska land- eller havsområden i både Gamla och Nya världen.
 7. Fiji

  Fiji, östat i sydvästra Stilla havet.

 8. fikonsteklar

  fikonsteklar, Agaonidae, familj parasitsteklar i överfamiljen glanssteklar.
 9. gallblomma

  gallblomma, blomma som inte kan sätta frukt, t.ex. hanblommor, som hos brännässla, starr, sälg och viden, eller en blomma som endast har skyltande funktion och som härvid saknar såväl ståndare som pistiller, som hos klintar, hortensior och olvon.
 10. Kiribati

  Kiribati, stat i Stilla havet, ca 4 500 km nordöst om Australien.