1. fullsatt

  full`satt adj., neutr. ~ ORDLED: full--satt
  Svensk ordbok
 2. Mexiko

  Mexico, Mexico, stat i södra Nordamerika.

 3. fullspikad

  full`spikad adj. fullspikat ORDLED: full--spik-ad
  Svensk ordbok
 4. spikad

  spi`kad adj. spikat ORDLED: spik-ad
  Svensk ordbok
 5. fullbokad

  full`bokad adj. fullbokat ORDLED: full--bok-ad
  Svensk ordbok
 6. stojig

  stojig [ståj`-] adj. ~t ORDLED: stoj-ig
  Svensk ordbok
 7. armbågsrum

  ar`mbågsrum subst. ~met ORDLED: arm-bågs--rumm-et
  Svensk ordbok
 8. häxkittel

  häx`kittel subst. ~n häxkittlar ORDLED: häx--kittl-ar
  Svensk ordbok
 9. frekvent

  frekven´t adj., neutr. ~ ORDLED: frekv-ent
  Svensk ordbok
 10. folklig

  folklig [fål`k-] adj. ~t ORDLED: folk-lig
  Svensk ordbok