1. GRD

  GRD, internationell valutabeteckning för Greklands äldre valuta drachma.
 2. finlandssvenska dialekter

  finlandssvenska dialekter, de dialektala former av svenska som talas i Finland; jämför finlandssvenska.
 3. estlandssvenska dialekter

  estlandssvenska dialekter, dialekter som hör till det östsvenska dialektområdet och som talats i Estlands svenskbygder, dvs. längs landets nordvästra kust, på öarna därutanför samt inne i Finska viken och på Runö i Rigabukten.
 4. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 5. gepard

  gepa´rd [j- äv. g-] subst. ~en ~er ORDLED: ge-pard-en
  Svensk ordbok
 6. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 7. Småland

  Småland, landskap i Götaland.

 8. Östergötland

  Östergötland, landskap i Götaland.

 9. Öland

  Öland, landskap i Götaland.

 10. älvdalsmål

  älvdalsmål, sammanfattande benämning på de särpräglade folkmålen längs Österdalälven i och omkring Älvdalen i västra Dalarna (jämför Dalarna, Dialekter), men även på folkmålen i Älvdals härad i nordligaste Värmland (jämför Värmland, Dialekter), främst de mål som talas i bygderna längs Klarälven och de norskinfluerade målen i norra Fryksdalen, där dialekten i Södra Finnskoga räknas som en finnbygdsvariant av det norska solørmålet.