1. gammal

  gamm`al adj. gammalt gamla, komp. äldre [äl´d-], superl. äldst
  Svensk ordbok
 2. Manus lag

  Manus lag, en av de viktigaste texterna inom den indiska dharmashastra-litteraturen, troligen 2 000 år gammal och sammansatt av många tidigare delar ur genren.
 3. Tycho Brahe

  Tycho Brahe var en dansk astronom som levde under andra hälften av 1500-talet.
 4. Messias

  Messias är judarnas namn på en frälsare som en gång ska komma till jorden.
 5. Manila

  Manila är huvudstad i Filippinerna och har 12,9 miljoner invånare.

 6. jul

  jul är en kristen helgdag den 25 december då man firar Jesus födelse.
 7. plattektonik

  plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra.

 8. akvedukt

  akvedukt är ett ord som kommer från latinet och betyder vattenledning.
 9. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.

 10. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.