1. generalisering

  generalisering, härledning av allmän slutsats från enskilda exempel.
 2. generalständerna

  generalständerna, Frankrikes riksförsamling under ancien régime, se états généraux.
 3. general

  general, den högsta militära graden i de flesta länder.

 4. General Motors Corporation

  General Motors Corporation, GM, Detroit, Michigan, USA, en av världens ledande biltillverkare och ett av världens största industriföretag.

 5. Generalförsamlingen

  Generalförsamlingen, FN:s centrala organ för rådslag och beslut, där varje medlemsstat har en röst.
 6. generalklausul

  generalklausul, lagbestämmelse som ger den tillämpande myndigheten endast vissa generella riktlinjer för en bedömning.
 7. generalist

  generalist, motsats till specialist; i biologin organism som kan leva i många olika slags miljöer och äta många olika slags föda.
 8. generalbas

  generalbas (italienska basso generale, eller (oftare) basso continuo ’kontinuerlig bas’), ackompanjemangspraxis som dominerade 1600–1750, huvudsakligen använd på ackordinstrument som cembalo, orgel, harpa, luta och gitarr.
 9. generalisera

  generalisera är att säga att något gäller för allt eller nästan allt.
 10. generalsekreterare

  generalsekreterare, chef för sekretariatet vid en större organisation eller vid en kongress eller konferens.