1. gestalt

  gestalt, levande kropp, t.ex. i bildframställning; även enhetlig, sammanhållen form oavsett vad den föreställer eller vilken identitet den har, jämför gestaltpsykologi.
 2. gestalta

  gestal´ta verb ~de ~t ORDLED: ge-stalt-ar SUBST.: gestaltande, gestaltning
  Svensk ordbok
 3. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 4. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 5. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 6. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 7. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.
 8. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 9. Jeanne d’Arc

  Jeanne d’Arc, av sig själv kallad Jeanne la Pucelle (’jungfrun’), i litteraturen också benämnd Johanna av Lothringen och Jungfrun av Orléans, född ca 1412, död 30 maj 1431, franskt nationalhelgon.

 10. Messias

  Messias är judarnas namn på en frälsare som en gång ska komma till jorden.