1. giftiga djur

  giftiga djur finns inom alla djurgrupper.
 2. giftiga svampar

  giftiga svampar, alla svampar som orsakar lättare eller svårare förgiftningar.
 3. giftiga växter

  giftiga växter, växter som på grund av sitt kemiska innehåll kan orsaka andra levande organismer, inklusive människa, mer eller mindre allvarlig skada vid t.ex. förtäring och hudkontakt.
 4. gift

  gift, substans som i viss koncentration är skadlig för allt levande.
 5. giftig

  gif`tig adj. ~t ORDLED: gift-ig
  Svensk ordbok
 6. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 7. Giftas

  Giftas, två novellsamlingar av August Strindberg.

 8. Muhammed

  Muhammed är islams profet och kallas ”Guds budbärare”.
 9. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 10. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.