1. glimma

  glimm`a verb ~de ~t ORDLED: glimm-ar SUBST.: glimmande
  Svensk ordbok
 2. glimmar

  glimmar, arter i släktet Silene i familjen nejlikväxter.
 3. granit

  granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan.
 4. pegmatit

  pegmatit, magmatisk bergart med exceptionellt grov och varierande kornstorlek.
 5. glimmer

  glimmer, se glimrar.
 6. kattguld

  kattguld, vittrad glimmer (biotit).
 7. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 8. glimrar

  glimrar, glimmergruppen, glimmermineral, grupp bergartsbildande mineral vilka tillhör det monoklina kristallsystemet.
 9. gnejs

  gnejs, grovkorning, folierad metamorf bergart, oftast sammansatt av fältspat, kvarts, glimmer och eventuellt även amfibol, dvs. en granitisk till granitoid sammansättning.
 10. bengal

  bengal, amerikansk korthårig kattras i raskategori III.