1. grund

  grund, bärande underlag för en byggnad, se grundläggning.
 2. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 3. grundlag

  grundlag är en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar är ett lands författning.
 4. grundvatten

  grundvatten, vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda.
 5. grundareffekt

  grundareffekt, inom populationsbiologin effekt som uppkommer då ett nytt område koloniseras av en art genom ett fåtal individer.
 6. grundvävnad

  grundvävnad i en växt utgör den del av den primära vävnad i en växt som inte är epidermis, ledningsvävnad eller bildat från kambium eller korkkambium.
 7. grundläggning

  grundläggning, utförande av ett bärande underlag, grund, för en byggnad eller anläggning.
 8. grundskola

  grundskola, den obligatoriska nioåriga skola som infördes genom riksdagsbeslut 1962.

 9. grundad teori

  grundad teori, engelska grounded theory, vetenskaplig metod för att generera nya teorier inom samhälls-, beteende- och hälsovetenskaperna.
 10. grundämnen

  grundämnen, se grundämne.