1. haveri

  haveri, händelse där ett fortskaffningsmedel eller en maskin råkar ut för olycka eller driftsstörning i ordinarie funktion(er).
 2. haverikommission

  haverikommission, organ för att fastställa orsaken till t.ex. flyghaveri.
 3. haveri

  haveri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: haveri-et
  Svensk ordbok
 4. enskilt haveri

  enskilt haveri, EH, engelska particular average, den skada och kostnad som genom olyckshändelse under sjöresa drabbar fartyg eller last och som inte kan hänföras till gemensamt haveri.
 5. gemensamt haveri

  gemensamt haveri, GH, engelska general average, skada som avsiktligt tillfogas ett fartyg och/eller dess last i syfte att rädda deras värde, då de gemensamt är utsatta för fara på sjön.
 6. haveriagent

  haveriagent, befullmäktigad representant för Lloyd’s eller ett eller flera försäkringsbolag, i regel stationerad i någon av de större internationella hamnstäderna och med uppgift att för uppdragsgivarnas räkning besiktiga och värdera sjökasko- och transportskador.
 7. kortslutning

  kortslutning, hopkoppling av spänningsförande ledningar i en elektrisk krets varvid en del av kretsen förbikopplas.
 8. Försvarets haverikommission

  Försvarets haverikommission, tidigare Flygvapnets haverikommission, utredde militära flygolyckor och olyckstillbud fram till 1978 då den uppgick i Statens haverikommission.
 9. Harrisburgolyckan

  Harrisburgolyckan, haveri av en kärnreaktor i kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg, Pennsylvania, USA, 28 mars 1979.
 10. haverikommission

  haveri`kommission subst. ~en ~er ORDLED: haveri--kom-miss-ion-en
  Svensk ordbok