1. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 2. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 3. halvmetaller

  halvmetaller, grundämnen som beträffande fysikaliska och kemiska egenskaper samt placeringen i det periodiska systemet är gränsfall mellan metaller och icke-metaller.
 4. halvbjörnar

  halvbjörnar är en rovdjursfamilj.
 5. halvledarkomponent

  halvledarkomponent, elektronisk komponent tillverkad i halvledarmaterial och avsedd att användas som t.ex. likriktare, förstärkare, omkopplare, fotodetektor eller ljuskälla.
 6. halvapor

  halvapor, lägre primater, Strepsirrhini, underordning primater med cirka 90 arter fördelade på sju familjer: smålemurer, kattlemurer, vesslelemurer, silkeslemurer och fingerdjur på Madagaskar, galagoer i Afrika och lorier i Afrika och Asien.

 7. halvåsna

  halvåsna, onager , kiang, kulan, Equus hemionus, art i familjen hästdjur.
 8. halvöken

  halvöken, ökenartat men glest vegetationstäckt område med obevuxen mark mellan växterna.

 9. halvkolonn

  halvkolonn, väggfast kolonn utan bärande funktion, delad längs mittaxeln.
 10. Pyreneiska halvön

  Pyreneiska halvön, Iberiska halvön, den västligaste av de tre stora sydeuropeiska halvöarna; ca 582 000 km 2. 57,4 miljoner invånare (2010).