1. horisontell

  horisontell, parallell med markplanet eller vinkelrät mot lodlinjen, speciellt om något som har en naturlig riktning eller utsträckning.
 2. horisontell

  horisontell´ adj. ~t ORDLED: horisont-ell
  Svensk ordbok
 3. horisontell mobilitet

  horisontell mobilitet, individuell social rörlighet, genom t.ex. yrkesbyte, som inte medför någon förändring i social status.
 4. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 5. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 6. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.

 7. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 8. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 9. friktion

  friktion, motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt.
 10. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.