1. hyra

  hyra, rättsförhållande där lös sak eller hus eller del av hus upplåts till begagnande mot ersättning.
 2. Hyracotherium

  Hyracotherium, Eohippus, gryningshästar, det äldsta kända släktet hästdjur med sex arter från Nordamerika, Europa och Asien.
 3. hyra

  2hy`ra verb hyrde hyrt, pres. hyr ORDLED: hyr-de SUBST.: hyrande, hyrning; hyra
  Svensk ordbok
 4. hyra

  1hy`ra subst. ~n hyror ORDLED: hyr-an
  Svensk ordbok
 5. hyraxar

  hyraxar, annat namn på däggdjursordningen klippgrävlingar.
 6. Hyracoidea

  Hyracoidea, det vetenskapliga namnet på ordningen klippgrävlingar.
 7. konsumtion

  konsumtion är att använda varor och tjänster.

 8. hyra ut

  hyra u´t verb hyrde hyrt, pres. hyr ORDLED: hyr-de SUBST.: uthyrande, uthyrning
  Svensk ordbok
 9. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 10. hyresrätt

  hyresrätt är rätten att använda någon annans hus eller lägenhet mot att man betalar hyra.