1. diktatur

  diktatur är ett styrelsesätt som innebär att en person eller en viss grupp människor har all makt.

 2. matsvampar

  matsvampar, svampar som används som födoämne eller krydda.
 3. ordlista

  ordlista, ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfattade uppgifter om orden.
 4. ingendera

  ing`endera pron., neutr. ingetdera ORDLED: ing-en--dera
  Svensk ordbok
 5. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 6. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 7. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).
 8. bahai

  bahai, arabiska och persiska bahāūī, missionerande världsreligion.
 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. grundlag

  grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).