1. inlaga

  inlaga, skriftlig handling där en part till exempelvis en domstol eller myndighet framlägger synpunkter på ett visst ärende som behandlas av myndigheten.
 2. inlaga

  inlaga, inom bokbinderiet samtliga blad i en bok (benämns även bokblock) eller innehållet i en dokumentpärm, utan omslag eller pärm.
 3. inlaga

  in`laga subst. ~n inlagor ORDLED: in--lag-an
  Svensk ordbok
 4. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 5. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 6. Christine de Pizan

  Christine de Pizan, Christine de Pisan, ca 1364–ca 1431, fransk författare.

 7. kapris

  kapris, Capparis spinosa, art i familjen kaprisväxter.
 8. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 9. gurka

  gurka är en grönsak som är släkt med melon och pumpa.
 10. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.