1. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 2. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 3. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.

 4. pietism

  pietism, väckelse- och förnyelserörelse som uppstod inom den tyska lutherdomen; puritanismen var dess motsvarighet i den engelskspråkiga världen.

 5. spiritualitet

  spiritualitet, en från fransk-, tysk- och engelskspråkig litteratur övertagen benämning på främst kristen andlighet, dvs. det andliga livet och dess konkreta uttryck, såsom dessa är relaterade till en bestämd trosövertygelse och till en religiös gemenskap.
 6. sorg

  sorg, reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående.
 7. Carl-Gustaf Lindstedt

  Lindstedt, Carl-Gustaf, 1921–92, skådespelare och revyartist.
 8. centrallyrik

  centrallyrik, poesi som ger ett koncentrerat och personligt uttryck för en diktares tanke och känsla, ”kärnlyrisk” form med bara några få rader.
 9. herrnhutism

  herrnhutism, Evangeliska brödraförsamlingen, egentligen Unitas fratrum (’Brödrauniteten’), väckelserörelse på 1700-talet, sedan 1775 en evangelisk frikyrka.
 10. innerligen

  inn`erligen adv. ORDLED: inn-er-lig-en
  Svensk ordbok