1. introvert

  introvert, person med benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet, se introversion.

 2. introvert

  introvert´ adj., neutr. ~ ORDLED: in-tro-vert
  Svensk ordbok
 3. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 4. extroversion

  extroversion, extraversion, personlighetsdrag som innebär en benägenhet att främst uppmärksamma yttre, objektiva aspekter av verkligheten och att hämta energi i sociala aktiviteter; motpol till introversion.

 5. Anthony Hopkins

  Hopkins, Sir Anthony, född 1937, brittisk (walesisk) skådespelare.

 6. Karl Sundén

  Sundén, Karl, född 1942, författare, son till Hjalmar Sundén.
 7. Olof Sager-Nelson

  Sager-Nelson, Olof, 1868–96, konstnär.
 8. W.A.S.P.

  W.A.S.P., amerikansk rockgrupp, bildad 1982 av sångaren Blackie Lawless (egentligen Steven Duren, född 1956).
 9. Ole Torvalds

  Torvalds, Ole, 1916–95, finlandssvensk författare och journalist, farfar till Linus Torvalds.
 10. Aleksej Batalov

  Batalov, Aleksej, 1928–2017, rysk skådespelare.