1. JA

  JA, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Jamaica.
 2. Ja, vi elsker dette landet

  Ja, vi elsker dette landet, egentligen Sang for Norge, Norges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).
 3. ja

  2ja subst. ~et el. ~t, plur. ~n el. ~, best. plur. ~na ORDLED: ja-et
  Svensk ordbok
 4. ja

  1ja interj.
  Svensk ordbok
 5. folkomröstning

  folkomröstning innebär att alla röstberättigade medborgare får rösta i en politisk fråga.

 6. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 7. norska

  norska är det språk som talas i Norge.
 8. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.

 9. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 10. proposition

  proposition, förslag till beslut.