1. jaguar

  jaguar är en art i familjen kattdjur.
 2. jaget

  jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att varsebli och tänka) utan även kroppsliga (som att ha en viss vikt och längd).
 3. jag

  jag, i dikten: det jag som för ordet i diktverket kan vara identiskt med poetens fysiska person, som den Geijerdikt från 1841 där det heter: ”Jag är i skogen födder bland berg och sjöar blå.
 4. jagstyrka

  jagstyrka, utvecklingsgrad av personlighetens jagfunktioner.
 5. Jaguar

  Jaguar ®, brittiskt bilmärke som tillverkas i Coventry av Jaguar Cars, som sedan 2008 ingår i indiska Tata Motors.
 6. jaguarundi

  jaguarundi, eyra, vesslekatt, Puma yagouaroundi (synonym Felis yagouaroundi, Herpailurus yagouaroundi), art i familjen kattdjur.
 7. jagpsykologi

  jagpsykologi, en teoretisk inriktning inom psykoanalysen som utvecklats från 1940-talet, främst i USA och Storbritannien, med utgångspunkt i Freuds andra modell av psyket (se jaget).
 8. Staten det är jag

  Staten det är jag, yttrande tillskrivet Ludvig XIV, se L’État c’est moi.
 9. jagstörning

  jagstörning, kortare term för störning av jagmedvetenheten, vilken är en del av identiteten (jämför identitet).
 10. jagroman

  jagroman, jagberättelse , roman eller berättelse i vilken en av personerna genomgående framträder i första person, främst i syfte att ge intryck av närhet och trovärdighet.