1. kutym

  kutym, förfaringssätt som förekommer inom ett visst geografiskt område och där har vunnit erforderlig fasthet (jämför handelsbruk).
 2. kutym

  kuty´m subst. ~en ~er ORDLED: kut-ym-en
  Svensk ordbok
 3. flott

  flott, smält djurfett.
 4. pärlor

  pärlor, främmande partiklar som kommit in mellan skalet och manteln hos ett blötdjur och som kapslats in med ett pärlemorlager för att irritationen skall minskas.
 5. vigselring

  vigselring, ring överlämnad som symbol vid vigsel.
 6. sedvänja

  se`dvänja subst. ~n sedvänjor ORDLED: sed--vänj-an
  Svensk ordbok
 7. kostym

  kosty´m subst. ~en ~er ORDLED: kost-ym-en
  Svensk ordbok
 8. sed

  sed subst. ~en ~er ORDLED: sed-en
  Svensk ordbok
 9. bruk

  bruk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bruk-et
  Svensk ordbok