1. kalibrera

  kalibre´ra verb ~de ~t ORDLED: kalibr-er-ar SUBST.: kalibrerande, kalibrering
  Svensk ordbok
 2. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering, kol-14-datering, 14C-datering, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C.
 3. normal

  normal, materialiserat mått, mätinstrument eller mätsystem som är avsett att definiera eller reproducera en måttenhet eller multipler av en måttenhet.
 4. kalibrering

  kalibrering, ursprungligen bestämning av kalibern hos eldvapen.
 5. ekolod

  ekolod, instrument främst avsett för avståndsbestämning i vatten genom akustiska signalers reflexion.
 6. weichselistiden

  weichselistiden, weichsel, den senaste istiden i det klassiska schemat för istider och mellanistider i Nordeuropa.
 7. maratonlöpning

  maratonlöpning, långdistanslöpning på företrädesvis vägar och gator.

 8. pipett

  pipett, redskap för volymmätning och dosering av vätskor bestående av ett glas- eller plaströr som nedtill är utdraget i en spets.
 9. proxydata

  proxydata, data extraherade ur klimatarkiv som ger information om klimatet i historisk och förhistorisk tid. 

 10. återkoppling

  återkoppling, engelska feedback, principen att föra tillbaka signaler från ett system och låta denna information i sin tur påverka systemet.