1. katalog

  katalog, förteckning i bokform eller i form av ett kortregister över föremål eller personer.
 2. katalog

  katalog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: kata-log-en
  Svensk ordbok
 3. systematisk katalog

  systematisk katalog, ämnesvis uppställd bibliotekskatalog.
 4. katalogsystem

  katalogsystem, system för kataloger, t.ex. över mejladresser eller telefonnummer.

 5. tekniskt system

  tekniskt system, tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan, t.ex. musikanläggning (skivspelare, förstärkare, högtalare), växellåda i bil (axlar, kugghjul, växelförare), elsystem (kraftverk, ledningar, ställverk, elmätare, vägguttag, lamphållare), telefonsystem (telefoner, växlar, ledningar, men även telefonkiosker och kataloger).
 6. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 7. entartete Kunst

  entartete Kunst, beteckning använd av nazisterna i 1930-talets Tyskland för att misstänkliggöra vissa moderna konstriktningar, särskilt expressionistisk och abstrakt konst.
 8. katalognummer

  katalognummer [-lå`g-] subst. katalognumret, plur. ~, best. plur. katalognumren el. ~na ORDLED: kata-log--numr-et
  Svensk ordbok
 9. katalogisera

  katalogise´ra verb ~de ~t ORDLED: kata-log-is-er-ar SUBST.: katalogiserande, katalogisering
  Svensk ordbok
 10. katalogaria

  katalogaria [-lå`g-] subst. ~n katalogarior ORDLED: kata-log--ari-an
  Svensk ordbok